Opdracht

Reflectie

De meest gebruikte methode om te reflecteren op je eigen handelen is de STARRT-methode. STARRT staat voor situatie, taak, actie, resultaat, reflectie en transfer.  

Wat: voorafgaand aan deze training heb je leerdoelen opgesteld en ingevuld in de leeromgeving, nu is het tijd om daarop terug te kijken
Hoe: aan de hand van een reflectiemethode STARRT, hef format hiervoor kun je hieronder downloaden
Doel: Kijken naar je leeropbrengst en waar nog mogelijke uitdagingen liggen

Klik op Begin Vragenlijst om jouw uitwerking te uploaden. Daarna kun je de vragenlijst afronden.


Scroll naar boven