Portfolio opdracht 6

Tijdens de tweede bijeenkomst hebben we het gehad over observeren en het volgen, signaleren en registeren van de ontwikkeling van een kind. In deze opdracht ga je twee kinderen observeren tijdens een activiteit. Je kiest zelf welke vorm van observeren je gebruikt en als hulpmiddel gebruik je het ‘observatieformat’.

Wat: Observeer minimaal twee kinderen tijdens een activiteit. Schrijf op wat je ziet. Laat jouw observatie aftekenen door jouw praktijkbegeleider.
Hoe: Kies twee leeftijdscategorieën en een observatiemethode, hiervoor kun je het format in deze leeromgeving gebruiken. Noteer de datum en tijd in het formulier. Omcirkel in de linker kolom wat voor soort activiteit het kind op dit moment aangeboden krijgt. Betreft het hier vrij spel, gestructureerd spel of iets anders?
Doel: Kennis van en vaardigheid in observatietechnieken en registreren hiervan.

Tijdens de tweede bijeenkomst hebben we het gehad over de manier van observeren en vooral ook over het waarom. Door goed te observeren kun jij zicht krijgen op de behoeften van het kind. Je kunt vervolgens activiteiten aanbieden waardoor het kind spelenderwijs kan oefenen met de vaardigheden die nog ontwikkeling vragen. Aan de hand van het observatiesysteem die jouw organisatie gebruikt ga jij 2 kinderen observeren. Jouw observatie deel je met jouw praktijkbegeleider. Hebben jullie hetzelfde beeld? Vul het observatieformat in en upload jouw ingevulde versie in de leeromgeving.

Klik op Begin Vragenlijst om jouw uitwerking te uploaden. Na het uploaden kun je de vragenlijst afronden.


Scroll naar boven