Portfolio opdracht 5

Tijdens de tweede bijeenkomst hebben jullie in kleine groepen gewerkt aan het bedenken van een activiteit passend bij een bepaalde ontwikkelingsbehoefte van een kind in een ontwikkelingsfase.

Wat: Vanuit je eerder gemaakte tijdlijn ga je een activiteit vormgeven en uitvoeren die je tijdens de tweede bijeenkomst hebt bedacht.  
Hoe: activiteiten bedenken, reflecteren op eigen handelen en het effect van dit handelen op het kind/ de kinderen en feedback vragen van je praktijkbegeleider. Gebruik hiervoor het voorbereidingsformulier. Vul deze in en upload hem in de online leeromgeving.
Doel: Kennis van pedagogiek kinderopvang 0-13 jaar, waaronder de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven en de pedagogische kaders kinderopvang.

klik op Begin Vragenlijst om het ingevulde formulier te uploaden en daarna op vragenlijst afronden.


Scroll naar boven