Portfolio opdracht 5

Tijdens de tweede bijeenkomst hebben jullie in kleine groepen gewerkt aan het bedenken van een activiteit passend bij een bepaalde ontwikkelingsbehoefte van een kind in een ontwikkelingsfase.

Wat: Vanuit je eerder gemaakte tijdlijn ga je een activiteit vormgeven en uitvoeren die je tijdens de tweede bijeenkomst hebt bedacht.  
Hoe: activiteiten bedenken, reflecteren op eigen handelen en het effect van dit handelen op het kind/ de kinderen en feedback vragen van je praktijkbegeleider. Gebruik hiervoor het voorbereidingsformulier. Vul deze in en upload hem in de online leeromgeving.
Doel: Kennis van pedagogiek kinderopvang 0-13 jaar, waaronder de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven en de pedagogische kaders kinderopvang.

klik op Begin Vragenlijst om het ingevulde formulier te uploaden en daarna op vragenlijst afronden.