Meldcode kindermishandeling Kinderwoud

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 20,00
Begin

Meldcode kindermishandeling

Welkom

Welkom bij de e-learning van Veilig Thuis Friesland en Spiekr. Je leert in deze e-learning over signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld en het toepassen van de meldcode.

Spiekr en Veilig Thuis Friesland willen met deze e-learning de drempel verlagen om advies te vragen bij Veilig Thuis, bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast willen wij je nieuwe kennis, inzichten en handvatten geven om alert te zijn op signalen. Door alert te zijn en de meldcode te volgen draag je bij aan de het vergroten van de veiligheid van de kinderen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. Hieronder volgt een toelichting hoe je de e-learning doorloopt. Lees dit aandachtig.

Veel succes met het doorlopen van de e-learning!


Hoe werkt de e-learning?

Klik op het vraagteken in de afbeelding hieronder in de afbeelding.

Na het beluisteren van de introductie, start je onderaan met blok 1: kindermishandeling. Daarna doorloop je één voor één de lessen

Let op: Iedere les sluit je af door zelf op de groene knop met ‘markeer als afgerond’ te klikken. Na het afronden van de lessen sluit je het blok af door deze te markeren als afgerond.

Bijvoorbeeld:
Je start bij blok 1: kindermishandeling. Binnen blok 1 heb je de lessen: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4. Deze lessen rond je individueel af. Na les 1.4 ‘meer weten’ ga je automatisch terug naar waar je gestart bent bij blok 1: kindermishandeling, zodat je deze nog markeert als afgerond. Dit geldt dus voor elk blok dat je doorloopt.

Om een certificaat te ontvangen dien je alle blokken te doorlopen. Dit doe je door alle onderliggende lessen af te ronden. Staat de e-learning op 100% dan ontvang je het deelnamecertificaat in je leeromgeving.

Het doorlopen van de e-learning kan emoties/reacties oproepen betreffende eigen (jeugd)trauma’s. Mocht dit gebeuren, praat erover.


© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, geheel of gedeeltelijk, hetzij elektronisch, mechanisch, door downloaden, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Voor meer informatie kunt u zich richten tot Spiekr BV E-mail: info@spiekr.nl.

Scroll naar boven