Portfolio opdracht 3b

Uit de test zijn een aantal sterke kanten van jou gekomen. Mooi dat je al over zoveel kwaliteiten beschikt! Er kwamen ook een aantal interactievaardigheden naar voren die nog oefening vragen. In welke 3 interactievaardigheden wil jij jezelf nog verder ontwikkelen?  Leg kort uit wat maakt dat je dit wil. Je krijgt hierop nu nog geen feedback, maar tijdens het beoordelen van het gehele portfolio en jouw eindopdracht worden deze antwoorden door de trainer gelezen en meegewogen. Beantwoord de vragen en klik op Begin Vragenlijst.

Scroll naar boven