Doe opdracht

Vandaag hebben we ons (verder) verdiept in de 4 pedagogische doelen en de 6 interactievaardigheden van Marianne Riksen-Walraven.
Deze 4 doelen en de 6 interactievaardigheden zijn de basis voor een hoge pedagogische kwaliteit en het pedagogisch handelen van de professional (PM). Ook lees je in de reader “het pedagogisch kader en de pedagogische stromingen” op welke wijze de kwaliteit in de kinderopvang wordt geborgd.

Geef antwoord op onderstaande vragen:

  1. Hoe vind je deze bovenstaande kwaliteitsindicatoren terug in jullie eigen pedagogisch beleid?
  2. Hoe staat deze omschreven in jullie beleid?
  3. Vind je dit terug in het handelen van de PM?
  4. Welke pedagogische stromingen herken je in het beleid van jouw organisatie? Beschrijf wat je van deze stroming terug ziet in het beleid en op welke wijze je hebt terugziet in het dagelijks handelen op de groep.
  5. Waar zou je als coach op willen inzetten binnen je eigen organisatie en waarom?

    Neem jouw antwoorden mee naar de volgende bijeenkomst.
Scroll naar boven