Interactievaardigheden (basis) Kinderwoud

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This training is currently closed

Interactievaardigheden

Welkom

Doelen:
+ Kennis vergaren over de 6 interactievaardigheden (theorie)
+ Leren de termen herkennen en begrijpen wat deze termen inhouden
+ Herkennen in het pedagogisch beleid de 4 pedagogische basisdoelen en de bijbehorende interactievaardigheden.
+ Kunnen met hulp reflecteren op het eigen handelen gekeken naar de interactievaardigheden

E-learning van circa 1 uur. Incl. beeldmateriaal.


Hoe werkt de e-learning?

Let op: Iedere les sluit je af door zelf op de groene knop met ‘markeer als afgerond’ te klikken. Na het afronden van de lessen sluit je het blok af door deze te markeren als afgerond.

Bijvoorbeeld:
Je start bij blok 1. Binnen blok 1 heb je de lessen: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4. Deze lessen rond je individueel af. Na les 1.4 ‘meer weten’ ga je automatisch terug naar waar je gestart bent bij blok 1: kindermishandeling, zodat je deze nog markeert als afgerond. Dit geldt dus voor elk blok dat je doorloopt.

Om een certificaat te ontvangen dien je alle blokken te doorlopen. Dit doe je door alle onderliggende lessen af te ronden. Staat de e-learning op 100% dan ontvang je het deelnamecertificaat in je leeromgeving.


© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, geheel of gedeeltelijk, hetzij elektronisch, mechanisch, door downloaden, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Voor meer informatie kunt u zich richten tot Spiekr BV E-mail: info@spiekr.nl.

Scroll naar boven