Trainingen

Interactievaardigheden (basis) Kinderwoud

Welkom Doelen:+ Kennis vergaren over de 6 interactievaardigheden (theorie)+ Leren de termen herkennen en begrijpen wat deze termen inhouden+ Herkennen in het pedagogisch beleid de 4 pedagogische basisdoelen en de bijbehorende interactievaardigheden.+ Kunnen met hulp reflecteren op het eigen handelen gekeken naar de interactievaardigheden E-learning van circa 1 uur. Incl. beeldmateriaal. Hoe werkt de e-learning? […]

Interactievaardigheden (basis) Kinderwoud Meer lezen »

Meldcode kindermishandeling Sinne

Welkom Welkom bij de e-learning van Veilig Thuis Friesland en Spiekr. Je leert in deze e-learning over signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld en het toepassen van de meldcode. Spiekr en Veilig Thuis Friesland willen met deze e-learning de drempel verlagen om advies te vragen bij Veilig Thuis, bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode kindermishandeling Sinne Meer lezen »

Scroll naar boven