Testpagina evaluatie pilot e-learning meldcode

Evaluatie E-learning Meldcode (VT-Spiekr)

Deze is e-learning is bedoeld voor pedagogisch medewerkers van de kinderopvang/ buitenschoolse opvang. Deze medewerkers hebben met name taken en verantwoordelijkheden in stap 1 en 2 van de meldcode (signaleren en collegiaal advies vragen en /of Veilig Thuis). Het doel van de e-learning is: • Basiskennis meegeven over de meldcode • Veilig Thuis een gezicht te geven en de drempel te verlagen om advies te vragen. Door middel van onderstaande vragen, toetsen we of we daarin zijn geslaagd.

Naam(Vereist)
Zeer oneensOneensNeutraalMee eensZeer mee eens
Zeer oneensOneensNeutraalMee eensZeer mee eens
Zou je deze e-learning aanbevelen aan andere pedagogisch profesionals?(Vereist)
Scroll naar boven