VVE borgingsmodules

Categorie:

Onderstaande modules zijn voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op een VVE groep en al beschikken over een geldig VVE certificaat.

Vanuit de wet IKK is het vanaf 2018 verplicht om na het behalen van het certificaat jaarlijks bijscholing te volgen. Dat kan op verschillende manieren worden georganiseerd. De wijze waarop de kinderopvangorganisatie dat heeft vormgegeven staat beschreven in het opleidingsplan. Onderstaande modules zijn voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op een VVE groep en al beschikken over een geldig VVE certificaat.

In dat opleidingsplan staat hoe de kinderopvangorganisatie de pedagogisch medewerkers faciliteert en begeleidt in het onderhouden van de kennis en vaardigheden. Onderstaande onderdelen worden als de basis beschouwd.

 1. het werken met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie,
 2. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
 3. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van voorschoolse educatie,
 4. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
 5. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

Een van de manieren voor het onderhouden van de kennis en vaardigheden is door het volgen van korte trainingen zoals onderstaande VVE borgingmodules.

De borgingsmodules worden of digitaal of fysiek aangeboden. Fysiek heeft wel onze voorkeur.  Je volgt een interactieve sessie van 1,5-2 uren. Na afloop maak je een opdracht die je in je eigen praktijk uitvoert. Deze lever je in en hierop ontvang je feedback. Na het goed doorlopen van de module ontvang je een certificaat.


1. VVE borgingsmodule interactievaardigheden

Het stimuleren van het jonge kind is het hoofddoel van alle pedagogisch medewerkers. Daarbij zijn de vaardigheden van de pedagogisch medewerker van cruciaal belang. Zeker als het gaat om de interactievaardigheden. Tijdens de borgingsmodule interactievaardigheden fris je je kennis op over de 6 interactievaardigheden en reflecteer je aan de hand van voorbeelden, casussen en de inbreng van jouzelf en andere deelnemers op je eigen handelen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vooral de vaardigheden structuren en grenzen stellen en ontwikkelingsstimulering aandacht verdienen.

Alles wat jij er doet om je eigen vaardigheden en kennis te vergroten zal direct een positief effect hebben op de kinderen. Zij kunnen groeien doordat jij groeit.


2. VVE borgingmodule spelbegeleiding

Kinderen leren hoofdzakelijk vanuit en door spel. Maar wat is spel eigenlijk? Hoe kun jij er als pedagogisch medewerker voor zorgen dat kinderen tot spel komen en dat ze betrokken blijven bij het spel? Tijdens deze module onderzoeken we welke rol jij als professional kunt hebben op het spel van de kinderen. Ook gaan we in op de effecten van de manier waarop jij jezelf inzet.

In je eigen praktijksituatie ga je de verschillende rollen ervaren en observeer je het effect daarvan op het spelgedrag van de kinderen.


3. VVE borgingmodule de ruimte als derde pedagoog

Tijdens de training ruimte als derde pedagoog kijken we naar het effect van de ruimte en de materialen op het spelgedrag van kinderen.
Wanneer de ruimte uitnodigend is komen kinderen gemakkelijk zelf tot spel en blijven ze lang betrokken bij het spel. Wanneer dat niet het geval is zie je ander gedrag ontstaan. Kinderen spelen met speelgoed, ze rennen door de ruimte of komen helemaal niet tot spel.
Tijdens deze module bieden we je handvatten om je eigen ruimte onder de loep te nemen en te leren inschatten in welke mate de ruimte als derde pedagoog functioneert.


4. VVE borgingsmodule Welbevinden en betrokkenheid van kinderen

Wat is welbevinden en betrokkenheid en hoe kan je dit in kaart brengen? Welke interactievaardigheden kun je inzetten om deze te vergroten? Kun je betrokkenheid vergroten en hoe pak je dit aan? Tijdens deze workshop gaan we hier verder op in en wisselen we praktijkervaring uit.


5. Borgingsmodules Uk & Puk

Vanuit de Uk & Puk thema’s bieden wij de volgende borgingsmodules aan:

 1. Planning en organisatie
 2. Interactievaardigheden
 3. Sociaal-emotionele ontwikkeling
 4. Spel en hoeken
 5. Buitenspel
 6. Spraak-taalontwikkeling
 7. Motorische- en zintuiglijke ontwikkeling
 8. Kunstzinnige oriëntatie:
  1. Wat is kunt in het algemeen en wat is het cultureel erfgoed
  2. Dans, drama, muziek en creatieve verwerking
 9. Opbrengstgericht werken: Puk in peuterstappen
 10. Opvallend gedrag (boek: Trapsgewijs)
 11. Ouderbetrokkenheid (boek: Samen vooruit)

Een borgings-workshop duurt 1,5 – 2 uren en kan fysiek of online worden gegeven.

Vraag naar de mogelijkheden!


Meer weten?

Vraag naar de mogelijkheden.

Contact

Wil je rechtstreeks contact met Spiekr? Neem dan contact op via telefoonnummer 058-203 7130. Mailen kan natuurlijk ook: info@spiekr.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “VVE borgingsmodules” te beoordelen
Scroll naar boven